تکرار اظهارات گستاخانه مدیر گروه رانتی «هنر و تجربه» درباره کشف حجاب

سینماپرس: فردی که مدیر گروه رانتی «هنر و تجربه» را در دست دارد و چندی پیش تلویحا از «کشف حجاب» حمایت کرده بود، مجددا اظهارات گستاخانه خود را تکرار کرد.