توکلی: جریان روشنفکرمآبی که در برهه ای خود را از سیستم جدا کرد یکی از طرفداران تفکیک جشنواره فیلم فجر است

سینماپرس: هوشنگ توکلی بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون همزمان با برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: بخشی از جریان روشنفکرمآب بعد از دوران اصلاحات پایگاهی در سیستم اجرایی حوزه فرهنگ تشکیل دادند و همه تلاش خود را به کار بردند تا به جهانیان بگویند ما با این سیستم نیستیم! آن ها امروزه برای خود جشنواره های مجزا راه انداخته اند!