تولید برنامه های مورد نیاز و پسند مخاطب در ایام محرم و صفر / ضرورت پیوند معارف قرآن با برنامه‌های تلویزیون

سینماپرس: جلسه شورای اندیشه ورزی شبکه قرآن و معارف سیما با موضوع برنامه های محرم و صفر برگزار شد.