تولیدات ارزشی در رسانه ملی احیا شود/ استفاده از اندوخته های فرهنگی در عرصه فیلم سازی

یک تهیه کننده سینما و تلویزیون با بیان اینکه تولیدات ارزشی باید در رسانه ملی احیا شود، گفت: آثاری در بحث مخاطب پذیری تولید شود که برد برون مرزی داشته باشد.