توقف سهم جهانی سینما در تفاهمنامه‌ها!

سینماپرس: ‌می‌توان به جرئت گفت که اجرایی نشدن بسیاری از تفاهمنامه‌های سینمایی که بین مدیران سینمایی کشورمان و دیگر کشورها در سالیان مختلف به امضا رسیده، موجب شده نگاه مثبتی به چنین قراردادهایی وجود نداشته باشد