توفیق زنگ تئاتر؛ در گرو تامین زیرساخت های نمایشی مدارس

بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون با بیان آنکه اگر نگاه وزارت آموزش و پرورش در راه اندازی زنگ تئاتر مدارس، تلاش برای همسو شدن با جریان های نوین آموزشی در جهان است، - گفت: این مهم جز با توجه به تامین زیرساخت های نمایشی در مدارس کشور محقق نخواهد شد. خسرو احمدی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، اختصاص زنگی به نام تئاتر در مدارس را از مهم ترین فعالیت های وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم دانست و تأکید کرد:
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اجتماعی