توطئه بزرگ پیاده‌نظام سایبری سعودی‌ در اینستاگرام «رضا رشیدپور»

سینماپرس: پس از تهران، مشهد، تبریز و اصفهان بیشترین افرادی که اینستاگرام رضا رشیدپور را دنبال می‌کنند ساکن ریاض هستند.