توضیحات یک مدیر درباره حاشیه های پردیس سینمایی باغ کتاب

مدیر باغ کتاب تهران با توصیه به شهروندان برای توجه به ساعت کاری باغ کتاب گفت: بارها از بهره بردار پردیس سینمایی خواسته شده تا برای تعیین تکلیف ساعت کاری سینما همکاری و توافق شود اما متاسفانه هر بار قول هایی برای همکاری داده شده که عمل نکرده اند. - توضیحات یک مدیر درباره حاشیه های پردیس سینمایی "باغ کتاب" مدیر باغ کتاب تهران با توصیه به شهروندان برای توجه به ساعت کاری باغ کتاب گفت: بارها از بهره بردار ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی