توضیحات محمد سرافراز درباره انتشار فیلمی از او و شهرزاد میرقلی خان

سینماپرس: محمد سرافراز رئیس سابق سازمان صدا و سیما درباره انتشار فیلمی از او و شهرزاد میر قلی خان در فضای مجازی توضیحاتی ارائه کرد.