توضیحات رضاداد درباره المپیاد فیلمسازی نوجوانان

سینماپرس: علیرضا رضاداد دبیر جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: «المپیاد فیلمسازی کودکان و نوجوانان مانند خیلی از حرفه های دیگر که در مراکز فنی و حرفه ای انجام می شود، عمل می کند اما صرفا جنبه آموزشی ندارد.»