توسعه نامتوازن دستمزد بازیگران تئاتر وسینما

قیمت بلیت تئاترها در دو سال گذشته رشد قابل توجهی پیدا کرده است. در یک ماه اخیر نیز گزارش ها و خبرهای متعددی درباره بلیت های 200 هزار تومانی برخی تئاترها منتشر شد و البته همین گزارش ها باعث شد تا واکنش های تند و تیزی هم در مقابل این رویه قیمت گذاری ابراز شود. - بهترین بازیگر تئاتر یک بیستم بازیگر معمولی سینما نیست. برخی برآوردهای رسانه ای نیز این نسبت میان دستمزدهای سینما و تئاتر را تایید می کنند؛ ستاره های تئاتر ...
منبع خبر: اکوفارس
دسته بندی خبر: اقتصادی