توسعه سینمای خانواده از اولویت های حوزه هنری کشور است

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز گفت: براساس سیاست های راهبردی حوزه هنری در توجه به سینمای خانواده به عنوان مکانی امن و مطمئن برای تحکیم بنیان خانواده، -
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی