توجیه آقای تهیه کننده برای انتشار کلیپ تبلیغاتی فیلم با صدای یک زن!

سینماپرس: مسعود ردایی تهیه کننده «سال دوم دانشکده من» در توجیه انتشار کلیپ تبلیغ فیلم با صدای یک زن گفت:موزیک تبلیغ در تیتراژ پایانی فیلم همخوانی با آقایان است و اشکالی برای دریافت مجوز نداشت.