توجه به سلامت اجتماعی در سینما بسیار مهم است

سینماپرس: محدثه حیرت بازیگری که با فیلم «ائو» در نقش دختر جوانی که در مقابل خانواده اش در قبال مرگ پدرش دچار چالش جدی شده است، بازی قابل توجهی ارائه کرد گفت: خوشبختانه در ۲ فیلمی که بازی کرده ام سازندگان شان به خوبی به تشریح و کندوکاو در موضوعات مهم اجتماعی و وضعیت آدم ها در خانواده پرداخته اند و فیلم «ائو» هم از این لحاظ بازخوردهای بسیار مهمی به خصوص در جوامع شهرستانی داشت.