توجه بنیاد سینمایی فارابی به کاستن از آسیب های اجتماعی

بنیاد سینمایی فارابی گزارش عملکرد شورای تخصصی سینمای اجتماعی را که با هدف ایجاد گفتمان در فضای سینمای اجتماعی و ایجاد رویکرد مسئولانه به کاهش آسیب های اجتماعی تشکیل شده است را اعلام کرد. - تهران -ایرنا -بنیاد سینمایی فارابی گزارش عملکرد شورای تخصصی سینمای اجتماعی را که با هدف ایجاد گفتمان در فضای سینمای اجتماعی و ایجاد رویکرد مسئولانه به کاهش آسیب های اجتماعی تشکیل شده است را اعلام کرد. به گزارش روز ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی