توانمند سازی سینمای خراسان هم زمان با جشنواره فیلم فجر

مشهد- مسئول برگزاری بخش سیمرغ سینمای خراسان از برنامه های توانمند سازی سینما خراسان هم زمان با پانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر مشهد خبر داد.