توئیت وزیر ارتباطات درباره میزان استقبال از سریال پایتخت۶

وزیر ارتباطات در یک توئیت با ارائه داده‌های این وزارتخانه نوشت از سریال پایتخت استقبال زیادی شده است.

به  گزارش سینماسینما، محمدجواد آذری جهرمی نوشت: