تهیه کننده ایل دا : بگوییم صداوسیما تعطیل شود که ماهواره ها فعال شوند!

کارگروه مدیریت بحران کرونا خانه سینما چند روز گذشته نامه ای را به فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا کلان شهر تهران -علیرضا زالی- برای ممانعت از ادامه روند تولید فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی و تمام فعالیت های هنری ارسال کردند. – در این نامه آوردند طبق مستندات موجود و مدارک مستند در روز های گذشته، از بین ده مورد مشکوک به کرونا در میان عوامل و بازیگران شاغل در صحنه های فیلمبرداری دو نفر از همکاران مان، آقایان ع. ج در سریال گیل دخت م. ک در سریال ایل دا به کرونا مبتلا شده اند و چند روزی را در بیمارستان بستری شده و هم اکنون نیز در قرنطینه خانگی اند. یکی از این نام هایی که در نامه به صورت رمز آمده مربوط به علی جودی مدیر برنامه ریزی سریال گلیدخت است؛ او درباره اخبار منتشر شده مبنی بر ابتلای وی به ویروس کرونا و حضور سر صحنه سریال گیلدخت توضیح داد: من در تاریخ 7 اسفند احساس بیماری و 8 اسفندماه به همین دلیل به پزشک مراجعه کردم و آزمایش خون اورژانسی دادم. پزشک متخصص از روی آزمایش تشخیص داد که بیماری کرونا نیست چراکه در آزمایش خون همه موارد در حد نرمال بود و از آنجا که من مشکل کولیت روده داشتم دچار ویروس گوارشی شده بودم. بعد از آن زمان به دلیل بیماری با هماهنگی مدیر تولید، سر صحنه نرفتم.
منبع خبر: بوبینا
دسته بندی خبر: فرهنگی

تهیه کننده ایل دا : بگوییم صداوسیما تعطیل شود که ماهواره ها فعال شوند!

کارگروه مدیریت بحران کرونا خانه سینما چند روز گذشته نامه ای را به فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا کلان شهر تهران -علیرضا زالی- برای ممانعت از ادامه روند تولید فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی و تمام فعالیت های هنری ارسال کردند. – در این نامه آوردند طبق مستندات موجود و مدارک مستند در روز های گذشته، از بین ده مورد مشکوک به کرونا در میان عوامل و بازیگران شاغل در صحنه های فیلمبرداری دو نفر از همکاران مان، آقایان ع. ج در سریال گیل دخت م. ک در سریال ایل دا به کرونا مبتلا شده اند و چند روزی را در بیمارستان بستری شده و هم اکنون نیز در قرنطینه خانگی اند. یکی از این نام هایی که در نامه به صورت رمز آمده مربوط به علی جودی مدیر برنامه ریزی سریال گلیدخت است؛ او درباره اخبار منتشر شده مبنی بر ابتلای وی به ویروس کرونا و حضور سر صحنه سریال گیلدخت توضیح داد: من در تاریخ 7 اسفند احساس بیماری و 8 اسفندماه به همین دلیل به پزشک مراجعه کردم و آزمایش خون اورژانسی دادم. پزشک متخصص از روی آزمایش تشخیص داد که بیماری کرونا نیست چراکه در آزمایش خون همه موارد در حد نرمال بود و از آنجا که من مشکل کولیت روده داشتم دچار ویروس گوارشی شده بودم. بعد از آن زمان به دلیل بیماری با هماهنگی مدیر تولید، سر صحنه نرفتم.
منبع خبر: بوبینا
دسته بندی خبر: فرهنگی