تهیه‌کننده بدنام هالییودی هم کرونا گرفت

سینماپرس: هاروی واینستین پس از آنکه در زندان تست کرونا داد و تستش مثبت اعلام شد در قرنطینه به سر می‌برد.