تهیه‌کننده، شبکه و میزان جذابیت طرح عوامل موثر در کلید خوردن یک برنامه

سینماپرس: مدیر سابق مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما گفت: کلید خوردن یک برنامه به تهیه‌کننده، شبکه و میزان جذابیت طرح بستگی دارد. سرمایه‌گذار مورد بعد است و ابتدا باید طرح تصویب شود.