تهامی: با برگزاری جشنواره فجر نباید جان خبرنگاران و هنرمندان را به خطر بیندازیم/ بهبود حال سینما نیازمند نگاه مسئولانه، دلسوزانه و دغدغه مندانه مدیران سینمایی است!

سینماپرس: کوروش تهامی بازیگر سینما و تلویزیون با انتقاد از متولیان فرهنگی کشور در خصوص ارائه راهکار برای برون رفت از کمای سینما در دوران کرونا گفت: بنده زمانی که شنیدم قرار است جشنواره فیلم فجر در بازه زمانی سال های پیشین برگزار شود بسیار متعجب شدم؛ ما این روزها شاهد آن هستیم که معتبرترین جشنواره های سینمایی جهان یک به یک تعطیل می شوند و این اتفاق به آن علت است که جان و سلامت انسان ها در دیگر کشورها برای مسئولان بسیار مهم است اما گویا این مسائل مورد توجه مسئولان ما نیست و به همین علت چنین تصمیم گیری هایی می کنند در هر صورت حتی اگر قرار باشد جشنواره به شکل کوچک تر هم برگزار شود ما نباید جان خبرنگاران و هنرمندان را به خطر بیندازیم و این ریسکی بسیار بزرگ و خطرناک خواهد بود.