تنها 12میلیون تومان برای ماندانا سوری جمع شد

تقریبا یک هفته از انتشار روایتی تلخ از زندگی این روزهای ماندانا سوری می گذرد. در این مدت مردم و سینماگران با این بازیگر همدردی کردند. اما به تازگی یکی از دوستان ماندانا سوری که از وخامت اوضاع و احوال او خبر داده بود. – تقریبا یک هفته از انتشار روایتی تلخ از زندگی این روزهای ماندانا سوری می گذرد. در این مدت مردم و سینماگران با این بازیگر همدردی کردند. اما به تازگی یکی از دوستان ماندانا سوری که از وخامت اوضاع …
منبع خبر: زندگی آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی