تنها هشت مکاتبه قابل انتشار رییس سازمان سینمایی در طول یک سال!

با گذشت ماه های متمادی مجموعه اسناد محدودی از سوی معاونت ها و موسسات سازمان سینمایی منتشر شد که اغلب آنها فاقد اهمیت بودند و به عنوان نمونه موزه سینما نامه هایی درباره تحویل کلید موزه یا تعمیر دستگاه های موزه منتشر کرده و مکاتبات مالی قابل توجه و تعاملات ... -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی