تنها راه برگزاری «جشنواره تئاتر فجر» در شرایط کرونا برگزاری جشنواره به شکل آنلاین است

سینماپرس: تلویزیون باید فاصله سال‌های اخیر خود را با تئاتر کم و جبران کند و بازگشت تله تئاتر به جشنواره تئاتر فجر تا حدی این هدف را محقق خواهد کرد.