تنها امید برای سینمای ملی / یک بازار اینترنتی ملی راه اندازی کنیم

تنها امید برای سینمای ملی خلاصی از انحصار نمایش در سالن های سینما و دستیابی به یک بازار امن و گسترده آنلاین است. – علیرضا داودنژاد گفت: تنها امید برای سینمای ملی خلاصی از انحصار نمایش در سالن های سینما و دستیابی به یک بازار امن و گسترده آنلاین است. سخنگوی انجمن کارفرمایی کارگردان ـ تهیه کنندگان سینمای ایران به بهانه 21 شهریور ماه روز سینما متنی را اختصاصا در اختیار ایسنا قرار داد. در متن علیرضا داودنژاد کارگردان،
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی