تنها امید برای سینمای ملی راه اندازی یک بازار اینترنتی ملی ست

تنها امید برای سینمای ملی خلاصی از انحصار نمایش در سالن های سینما، دستیابی به یک بازار امن و گسترده آنلاین است. – همشهری انلاین: علیرضا داودنژاد گفت: تنها امید برای سینمای ملی خلاصی از انحصار نمایش در سالن های سینما، دستیابی به یک بازار امن و گسترده آنلاین است. سخنگوی انجمن کارفرمایی کارگردان ـ تهیه کنندگان سینمای ایران به بهانه 21 شهریور ماه روز سینما متنی را اختصاصا در اختیار ایسنا قرار داد. در متن علیرضا …
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی