تناقض در برنامه های کنکوری سیما اهداف آموزشی را زیر سوال می برد

رضا صائمی منتقد سینما و تلویزیون درباره برنامه های کنکوری شبکه های مختلف سیما به چند تناقض اشاره کرد و گفت: محور تبلیغات این برنامه های کنکوری بر آموزش استوار است درحالی که خود این برنامه ها بر مبنای اصول آموزشی پایه ریزی نشده و از این اصول بهره نگرفته است. – شعارسال : یک منتقد تلویزیون با اشاره به افراط در برنامه های کنکوری بیان کرد که این برنامه ها با اهداف آموزشی صداوسیما در تناقض هستند. رضا صائمی منتقد …
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی