تمرکز پُررنگ بر زندگی در یک مستند بی واسطه

نشست خانه ای برای تو در سالن سینماحقیقت در حالی برگزار شد که در این نشست مطرح شد که وقتی از مستند بی واسطه حرف می زنیم، منظور، ثبت لحظات نابی است که دوربین بدون هیچ گونه دخالتی یا در مقایسه با نمونه های اصیل این سبک، – نشست خانه ای برای تو در سالن سینماحقیقت در حالی برگزار شد که در این نشست مطرح شد که وقتی از مستند بی واسطه حرف می زنیم، منظور، ثبت لحظات نابی است که دوربین بدون هیچ گونه دخالتی یا در مقایسه …
منبع خبر: تیتر برتر
دسته بندی خبر: فرهنگی