تمدید یک هفته ای شرکت در جشنواره آموزشگاهی نمایشنامه نویسی استانی

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از تمدید یک هفته ای مهلت شرکت در نخستین جشنواره آموزشگاهی نمایشنامه نویسی استانی بزرگداشت یوسف فخرایی خبر داد. - به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سید امیر مصباح گفت: نخستین جشنواره آموزشگاهی دارای موضوعی آزاد است اما مضامینی همچون فرهنگ و سنن ایران اسلامی، دنیای معنوی و انسان معاصر، بنیان خانواده، تأثیرات مدرنیسم در اولویت هستند. به گفته این مسئول؛
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی