تمدید مهلت شرکت در نخستین جشنواره فیلم «شاهنامه»

سینماپرس: مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره دوسالانه فیلم «شاهنامه» تا ۱۰ مهر ماه تمدید شد.