تمدید مهلت اعتراض تهیه‌کنندگان به لیست شورای‌عالی تا ۵ تیرماه

سینماپرس: سید ضیاء هاشمی دبیر شورای عالی تهیه‌کنندگان از تمدید مهلت اعتراض تهیه‌کنندگان به لیست اسامی منتشر شده تا ۵ تیر ماه خبر داد.

تمدید مهلت اعتراض تهیه‌کنندگان به لیست شورای‌عالی تا ۵ تیرماه

سینماپرس: سید ضیاء هاشمی دبیر شورای عالی تهیه‌کنندگان از تمدید مهلت اعتراض تهیه‌کنندگان به لیست اسامی منتشر شده تا ۵ تیر ماه خبر داد.