تمدید مهلت ارسال آثار به دوره پنجم جشنواره عکس «نورنگار»

سینماپرس: با تصمیم دبیرخانه جشنواره عکس «نورنگار» مهلت شرکت در این رویداد تا پایان وقت روز ۲۰ آذر تمدید شد.