تمبری که رئیس جمهور رونمایی کرد مورد تصویب شورای تمبر نیست!

سینماپرس: رئیس شواری تمبر گفت: طرحی که در شورای تمبر تصویب کردیم، چهره‌ی خندان سردار سلیمانی را دارد و اگر جز این چاپ شده باشد مورد تایید شورای تمبر نیست.