تمام فوت و فن سینما در قاب تلویزیون / نگاهی به برنامه جلوه های سینما

برنامه جلوه های سینمایی دو کارکرد مهم دارد یکی تامین سرگرمی مخاطب از طریق نمایش پشت صحنه جلوه های ویژه یک فیلم یا سریال و دوم آموزش تلویحی مخاطب با این تکنیک هاست. - پشت ویترین سینما، افراد و مشاغلی وجود دارند که به اندازه عناصر جلوی پرده در خلق یک اثر هنری نقش دارند و چه بسا دشواری و دامنه اثرگذاری اقدامات آن ها در پس پرده بیش از بازیگر و کارگردان به نمایش فیلم روی پرده جلوه و زیبایی می بخشد، اما حضور و ...
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: فرهنگی