تمام اتفاقاتی که در شورای صنفی می‌افتد دقیقا سیاسی است/ چرا بعضی‌ها باید سلطان بی تاج و تخت سینما باشند؟ +فیلم

سینماپرس: احمد نجفی بعد از سالها سکوت نسبت به مافیای سینما در شورای صنفی نمایش اعتراض کرد و برای بررسی این موضوع از سازمان بازرسی دادخواهی کرد.