تماشای صلح و دوستی در جهان فردا در گروی توجه به کودکان و نوجوانان است/ عرصه ای برای تجلی ارزش ها در دیار فرهنگ و هنر

سینماپرس: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان نوشت: از رهگذر توجه به کودکان و نوجوانان به عنوان سرمایه های پاک می توان زیباترین صحنه های آزادمنشی، میهن پرستی، ایمان و دین باوری صادق و صلح و دوستی را در جهان فردا به تماشا نشست.