تماشای جام جهانی درکافی شاپ و سینما شدنی یا نشدنی

رضا محبوبی، معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت که ما خواهان پخش فوتبال در فضاهای جمعی هستیم. مخالفت در این زمینه تنها باعث آزرده خاطر شدن مردم می شود –
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: ورزشی