تلویزیون چه فیلم هایی را آخر هفته نمایش می دهد؟

به گزارش جی پلاس؛فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن تشریفات ، رگبار (معمای شاه) ، گذر ، حانیه ، دخترکی جسور ، مهر سکوت ، شیلات ، - به گزارش جی پلاس؛ فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن تشریفات ، رگبار (معمای شاه) ، گذر ، حانیه ، دخترکی جسور ، مهر سکوت ، شیلات ، لونه شغال ، ضارب ، تیر باران ، شرلوک هلمز 4 ، شاه خاموش ، مسیر ایرلندی ، کومبا ، داستان سامرا ، قلبی به اندازه یک شهر ، دژ سوق ، شاطره ...
منبع خبر: هارپی نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی

تلویزیون چه فیلم هایی را آخر هفته نمایش می دهد؟

به گزارش جی پلاس؛فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن تشریفات ، رگبار (معمای شاه) ، گذر ، حانیه ، دخترکی جسور ، مهر سکوت ، شیلات ، - به گزارش جی پلاس؛ فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن تشریفات ، رگبار (معمای شاه) ، گذر ، حانیه ، دخترکی جسور ، مهر سکوت ، شیلات ، لونه شغال ، ضارب ، تیر باران ، شرلوک هلمز 4 ، شاه خاموش ، مسیر ایرلندی ، کومبا ، داستان سامرا ، قلبی به اندازه یک شهر ، دژ سوق ، شاطره ...
منبع خبر: هارپی نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی

تلویزیون چه فیلم هایی را آخر هفته نمایش می دهد؟

به گزارش جی پلاس؛فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن تشریفات ، رگبار (معمای شاه) ، گذر ، حانیه ، دخترکی جسور ، مهر سکوت ، شیلات ، - به گزارش جی پلاس؛ فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن تشریفات ، رگبار (معمای شاه) ، گذر ، حانیه ، دخترکی جسور ، مهر سکوت ، شیلات ، لونه شغال ، ضارب ، تیر باران ، شرلوک هلمز 4 ، شاه خاموش ، مسیر ایرلندی ، کومبا ، داستان سامرا ، قلبی به اندازه یک شهر ، دژ سوق ، شاطره ...
منبع خبر: هارپی نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی