تلویزیون در محاصره سریال‌های تکراری/ همه «آی فیلم» شده‌اند

سینماپرس: این روزها مخاطبان تلویزیون شاهد پخش سریال های تکراری از شبکه هایی هستند که ماموریت آنها پخش مجموعه های قدیمی نیست و این وظیفه را قرار بود شبکه «آی فیلم» انجام دهد.