تلویزیون بزرگ ترین مصرف کننده مستند در جهان است

قاسم خان نقش تلویزیون را در بحث مستند بسیار پررنگ و حیاتی دانست و به اهمیت این رسانه در تولید، پخش و فراگیر کردن مستند در میان مخاطبان تلویزیون اشاره کرد. – ” – علیرضا قاسم خان مستندساز باسابقه و مدیر سابق پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در گفت وگو با ستاد خبری چهارمین جشنواره تلویزیونی جام جم از تغییر و تحول مستند در سراسر دنیا و ضرورت توجه به این تغییرات در شبکه های تلویزیونی گفت و ادامه داد: تلویزیون …
منبع خبر: تیتر برتر
دسته بندی خبر: فرهنگی