تلاش جشنواره حقیقت برای پنهان سازی حقیقت!/ هدف مدیران مرکز گسترش از محدودسازی رسانه‌ها چیست؟!

سینماپرس: جشنواره سینما حقیقت در حالی برگزاری سیزدهمین دوره خود را سپری می کند که گویا مدیران تازه واردش قصد دارند در آزمون و خطاهای تکراری دروازه های خبری جشنواره را با محدود سازی، به کنترل خود درآورند!