تقویت فهم مشترک از قوانین بالادستی را در دستور کار قرار دهیم

فضای سینما به عنوان بخشی از مقوله هنر، در قرن اخیر برای بشریت فضای خاصی از توجهات را ایجاد کرده و کشور ما نیز در این فضا مرحله به مرحله به دریچه ای مهم از حوزه فرهنگ وارد شده و گام به گام پیش آمده و جایگاه قوی تری پیدا کرده است. –
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: سیاسی