تقویت بخش خصوصی در سینما و نگرانی سینماگران رانتی

سرمایه گذار بخش خصوصی بر ریال به ریال هزینه ها نظارت و سختگیری دارد و این، همان نقطه نگرانی سینماگران رانتی است. – به گزارش تیتر برتر ؛ در هفته های اخیر، برخی رسانه ها ورود یک چهره جدید به عرصه سینما را مورد توجه قرار داده و بدان پرداخته اند؛ همه چیز از جایی شروع شد که یک فعال مطرح عرصه گردشگری – محمدصادق رنجکشان – بخشی از سرمایه خود را به عالم هنر وارد کرد و تهیه 8 فیلم سینمایی را بر عهده گرفت: چیزی حدود 20 میلیارد تومان.
منبع خبر: تیتر برتر
دسته بندی خبر: فرهنگی