تقویت ایده‌ها برای پذیرفته شدن در «المپیاد فیلمسازی نوجوانان»/ مشارکت دفتر تهران

سینماپرس: متقاضیان حضور در دومین «المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور» می‌توانند با مراجعه به انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر ویژه تهران در این رقابت سینمایی شرکت کنند.