تفکر لیبرالی برای فرهنگ و اقتصاد سم است

آنچه باعث شده که اقتصاد و فرهنگ ما تا به این اندازه آسیب بیند، رواج تفکر لیبرالی است که در این حوزه ها رواج پیدا کرده است - حبیب الله بهمنی، کارگردان سینما و تلویزیون در گفت و گو با خبرگزاری حوزه ،با بیان این که تولیدات سینما را مخاطبان جهت دهی نمی کنند، اظهار کرد: در سال های اخیر این مردم نیست که نیازشان در سینما مد نظر قرار می گیرد، چون اگر چنین بود باید شاهد تولیدات ارزشی بودیم، اما آنچه در ظاهر عیان است، ...
منبع خبر: حوزه نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی