تفکر لیبرالی برای فرهنگ و اقتصاد سم است

آنچه باعث شده که اقتصاد و فرهنگ ما تا به این اندازه آسیب بیند، رواج تفکر لیبرالی است که در این حوزه ها رواج پیدا کرده است – حبیب الله بهمنی، کارگردان سینما و تلویزیون در گفت و گو با خبرگزاری حوزه ،با بیان این که تولیدات سینما را مخاطبان جهت دهی نمی کنند، اظهار کرد: در سال های اخیر این مردم نیست که نیازشان در سینما مد نظر قرار می گیرد، چون اگر چنین بود باید شاهد تولیدات ارزشی بودیم، اما آنچه در ظاهر عیان است، …
منبع خبر: حوزه نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی