تفاوت بهروز افخمی و مسعود کیمیایی

روزنامه ایران گفتگویی با جعفر مدرس صادقی نویسنده و داستانویس دارد که او درباره ی آثار خود، بهروز افخمی و اقتباس سینمایی و کارهای صادق هدایت سخن گفته است. – روزنامه ایران گفتگویی با جعفر مدرس صادقی نویسنده و داستانویس دارد که او درباره ی آثار خود، بهروز افخمی و اقتباس سینمایی و کارهای صادق هدایت سخن گفته است. مدرس صادقی در بخشی از سخنانش به منتقدانی که از فیلم گاوخونی ایراد گرفته اند پرداخته و گفته: منتقدان …
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: فرهنگی