تفاوت بهروز افخمی و مسعود کیمیایی

روزنامه ایران گفتگویی با جعفر مدرس صادقی نویسنده و داستانویس دارد که او درباره ی آثار خود، بهروز افخمی و اقتباس سینمایی و کارهای صادق هدایت سخن گفته است. – به گزارش خبرداغ، روزنامه ایران گفتگویی با جعفر مدرس صادقی نویسنده و داستانویس دارد که او درباره ی آثار خود، بهروز افخمی و اقتباس سینمایی و کارهای صادق هدایت سخن گفته است. مدرس صادقی در بخشی از سخنانش به منتقدانی که از فیلم گاوخونی ایراد گرفته اند پرداخته و گفته:
منبع خبر: خبر داغ
دسته بندی خبر: فرهنگی