تفاهم نامه سازمان تأمین اجتماعی و خانه تئاتر، خانه سینما و خانه موسیقی برای بیمه هنرمندان

تفاهم نامه سازمان تأمین اجتماعی و خانه تئاتر، خانه سینما و خانه موسیقی برای بیمه هنرمندان با حضور وزیر تعاون ، روسای اصناف و انجمن های هنری در تالار “سیف الله داد “خانه سینما امضا شد. –
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی