تفاهمنامه همکاری معاونت امور هنری و منطقه آزاد کیش به امضاء رسید

سینماپرس: صبح امروز ۲۱ مردادماه، تفاهمنامه همکاری مشترک معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان منطقه آزاد کیش امضا شد.