تغییر شبانه قانون به نفع مجید مجیدی، اعتصاب غذای احمد نجفی علیه ظلم

محمدمهدی حیدریان، علیرضا رضاداد و مجید مجیدی دوستان بسیار نزدیکی هستند و آخرین همکاری شان پیش از در کنترل درآوردن مدیریت سینمای ایران توسط حیدریان، – پس از آنکه قانون یک شبه تغییر کرد و فیلم مجید مجیدی که قرار بود تا انتهای سال روی پرده باقی ماند، به فیلم اکران نوروزی تبدیل شد، احمد نجفی بازیگر و کارگردان سینما در اعتراض به این وضعیت تاکید کرد که اعتصاب خواهد کرد و از طریق دادگاه فرهنگ و رسانه حق خود را می ستاند؛
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی